Johan Larsson

jurist

Johan Larsson

jurist

Kort om Johan

Johan är bland annat specialiserad på frågor rörande plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt och miljörätt (strandskydd, biotopskydd, riksintressen m m). Han har även erfarenhet från kommunala verksamheter sedan år 2009 och framåt samt gedigen erfarenhet av att anordna och genomföra utbildningar för olika målgrupper och ledarskapserfarenhet, både i chefs- och projektledarroll.

Kurser med Johan: