Fredrik Mattsson

jurist

Fredrik Mattsson

jurist

Kort om Fredrik

Fredrik Mattsson är skattejurist med särskild inriktning mot moms och undervisar om allt som rör moms och fastigheter såsom t.ex. fastighetstransaktioner, projektutveckling och entreprenader. Fredrik har stor erfarenhet av de komplicerade momsfrågor som uppkommer vid bildandet av gemensamhetsanläggningar, exempelvis vid byggnation av garage samt vid byggnation av allmän platsmark.

Efter juristutbildningen i Uppsala valde Fredrik domarbanan och arbetade som domare vid Kammarrätten i Stockholm med fokus på skatteprocesser. Det särskilda intresset för moms började när Fredrik fick anställning som rättssakkunnig på Finansdepartementets momsenhet. Fredrik arbetar numera sedan 10 år tillbaka som momskonsult på Skeppsbron Skatt där han är partner.

Styrkor som lärare?

– Jag är noggrann med förberedelserna av mina seminarier så att innehållet anpassas efter deltagarnas förhandskunskaper. Jag försöker i möjligaste mån att undvika att använda facktermer utan vill istället kommunicera ut mina kunskaper på ett sätt som alla kan förstå. Dessutom tycker jag att all moms som rör fastigheter är mycket intressant vilket jag alltid gör mitt bästa för att förmedla till mina kursdeltagare.

Vad är roligast med att undervisa?

– När det blir interaktion med deltagarna och man ser att de följer med i resonemanget.

Oanad talang?

– Jag har inga riktiga ”partytrick” att komma med, men jag är rätt ok på segling där jag har några SM-medaljer liggandes i någon låda hemma.

Kurser med Fredrik: